Overeenkomst Parkmanagement Sociale veiligheid Mytylweg

Onlangs is er door bewoners en gebruikers van de Mytylweg een document opgesteld met als doel de sociale veiligheid te verbeteren en te komen tot samenwerken op andere gebieden, waarbij  gemeenschappelijke belangen worden nagestreefd. Deelnemers zijn de bewoners, de verenigingen maar ook de politie en de gemeente Utrecht.

Er zijn gezamenlijk afspraken gemaakt over gedrag, informatie uitwisseling en communicatie, met als doel het gevoel van sociale veiligheid te verhogen. Voorbeelden van (fysieke) maatregelen zijn o.a. aanpassingen op het gebied van verlichting en begroeiing of verbeterde bewegwijzering.

Ook zal er vanaf dit seizoen een parkeerbeleid worden gevoerd bij de thuiswedstrijden van FC Utrecht voor de Mytylweg. Dat betekent dat er slechts vrije toegang zal zijn voor de bewoners, leden van de tennisclub en gebruikers van de atletiekbaan. Vanaf 09.30 uur tot 14.30 uur zullen twee stewards van FC Utrecht voor aan de Mytylweg er controle op uitoefenen dat het aantal te parkeren auto’s niet wordt overschreden.
Dit beleid wordt toegepast om de steeds ernstigere overlast van geparkeerde auto’s bij de thuiswedstrijden van FC Utrecht te voorkomen. Wij verzoeken iedereen om medewerking hieraan te verlenen en op deze zondagen zoveel mogelijk met de fiets naar de atletiekbaan te komen.

Geschreven door Wilbert Kuijstermans

Scroll naar boven