Lid worden

Aanmelden als lid:
Lid van U-Track word je door het formulier voor leden in te vullen. Klik hier om naar het formulier te gaan.
Vragen kunnen per e-mail worden gesteld aan de ledenadministratie: ledenadmin@u-track.nl. Ook wijzigingen kunnen worden doorgegeven aan dit e-mailadres.

Aanmelden als trainer of functielid:
Als je trainer of functielid van U-Track wordt en je bent nog geen gewoon lid, vul je dit formulier voor trainers in. Als je wel al gewoon lid bent, stuur dan een mail naar de ledenadministratie waarin staat wat je gaat doen.

Studentleden

Studentleden zijn leden, die een MBO, HBO- of universitaire opleiding volgen. Studentleden moeten zelf aangeven, dat ze student zijn en een foto van bewijs van inschrijving waar een datum op staat mailen naar ledenadministratie.

U-pas en andere financiële regelingen

U-Track doet mee aan de U-pasregeling van de gemeente Utrecht en omringende gemeentes. Als je hiervan gebruik wilt maken, dan moet je bij de inschrijving een kopie of foto van beide kanten van deze U-pas mailen naar de ledenadministratie. De naam en geboortemaand/jaar staat op de ene kant en een QR code, barcode en 11+8 cijferignummer op de andere kant. Beide kanten moeten in zijn geheel gescanned en goed leesbaar zijn. De Atletiekuniecontributie, de U-Trackcontributie en eenmalig inschrijfgeld kunnen voldaan worden uit het U-pas budget, indien toereikend.

In Utrecht zijn diverse regelingen en steunfondsen waar Utrechters die wat financiële hulp kunnen gebruiken een beroep op kunnen doen. Klik hier voor een overzicht. Ook binnen U-Track zijn er mogelijkheden om te blijven sporten. Klik hier voor het Jan Vlooswijk initiatief.

 

Opzeggen of verhuizen

Opzeggen doe je per e-mail (graag met opgave van reden) bij de ledenadministratie uiterlijk vóór een kwartaaleinde. Opzeggen via trainer is niet voldoende! Als je op tijd opzegt, word je per begin van het volgende kwartaal uitgeschreven. De contributie van het lopende kwartaal blijft daarbij vollledig verschuldigd.

Opzeggingen van het lidmaatschap van U-Track per einde van het jaar moeten vóór 25 december door de ledenadministratie ontvangen zijn, anders zijn
de kosten van de Atletiekuniecontributie en wedstrijdlicentie voor het volgende jaar alsnog voor rekening van de opzegger.

Ga je verhuizen of heb je een nieuw e-mailadres of telefoonnummer: geef dit tijdig door aan de ledenadministratie!

HLG-ers, die ook regelmatig op de baan trainingen volgen, worden verzocht dit aan de ledenadministratie door te geven. Hun lidmaatschap wordt dan omgezet van HLG-lid in baanlid: zij gaan dus meer betalen!

Scroll naar boven