Pheidippidesloop - Reglement

Het reglement

 1. Deelname aan de Pheidippidesloop staat open voor iedereen die een team van zeven personen weet samen te stellen, waarvan minstens twee vrouwen.
 2. Als er slechts een vrouw in het team meeloopt, wordt er 20 minuten straftijd opgeteld bij de eindtijd van het team, bij geen enkele vrouw 40 minuten;
 3. Iedere loper/loopster loopt voor eigen risico;
 4. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor zoekraken en/of beschadigen van persoonlijke eigendommen;
 5. Etappes mogen niet worden gesplitst;
 6. Iedere loper/loopster mag slechts voor een ploeg uitkomen. Bij overtreding van dit punt zal er 20 minuten straftijd opgeteld worden bij de eindtijd van het tweede team;
 7. Iedere loper/loopster mag slechts één etappe lopen. Bij overtreding van dit punt zal er 20 minuten straftijd opgeteld worden bij de eindtijd van het team;
 8. Een loper/loopster mag alleen bij het lopen van zijn/haar eigen etappe door de start en finish komen. Meelopen door de start/finish is niet toegestaan;
  Iedere loper/loopster dient het startnummer duidelijk zichtbaar op de borst te dragen;
 9. Het wisselen geschiedt door het wissellint door te geven. Bij een foute wissel loopt een ploeg een straftijd op van 15 minuten;
 10. Aan ambulances, politie- en brandweerauto’s, alsmede leden van de organisatie en het Rode Kruis dient te allen tijde onverwijld doorgang te worden verleend. Instructies van medewerkers van alle in deze paragraaf genoemde organisaties dienen altijd direct te worden opgevolgd;
 11. Als de loper/loopster de etappe niet af kan maken, zal de wedstrijdleider redelijkerwijs een tijd berekenen. De volgende loper/loopster wordt door de jury gestart;
 12. Protesten kunnen ingediend worden bij de organisatie (wedstrijdsecretariaat) op de dag van de loop tot 16.30 uur;
 13. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie. Bij overtreding van het reglement kan de organisatie besluiten tot diskwalificatie van het betreffende team, of (extra) straftijd.
 14. We zullen je persoonlijke gegevens niet verstrekken aan derden.
 15. Je wedstrijdgegevens worden openbaar gemaakt.
 16. Je kunt mogelijk worden gefotografeerd en gefilmd. We kunnen deze beelden gebruiken op onze website en voor promotie-doeleinden.
Scroll naar boven