VOG

VOG’s

In het kader van het integriteitsbeleid is eind 2015 besloten dat alle (assistent) jeugdtrainers, de vaste vrijwilligers binnen de jeugdafdeling, de verenigingsmanager én het voltallige bestuur, een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) moeten kunnen overleggen. In 2020 kwamen daar ook alle trainers van de 18+ groepen bij. Onze (jeugd)trainers en vaste vrijwilligers dienen van onbesproken gedrag te zijn.

U-Track vraagt, via de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie een VOG aan, waarna de betrokken vrijwilliger zelf de gepersonaliseerde VOG aanvraagt. De originele VOG’s van alle betrokken vrijwilligers zijn in beheer bij de secretaris van de vereniging. Een VOG heeft een geldigheidsduur van drie jaar.

 

Sinds 2017 hebben we ingesteld dat de uitbetaling van de onkostenvergoeding voor (jeugd)trainers wordt stopgezet zolang de VOG niet is ontvangen. Dit geldt per 2020 ook voor het opnieuw aanvragen, wanneer na drie jaar een nieuwe VOG moet worden overlegd. 

Klik hier voor meer informatie over de VOG

Aanvraagproces VOG

  1. De vereniging meldt zich aan op gratisvog.nl. Daarbij verwijst de club naar de gedragscode, het aannamebeleid en de vertrouwenscontactpersoon van onze club. De kans op goedkeuring is groter als twee van de drie goed zijn geregeld en de leden daarover zijn geïnformeerd.
  2. Het CIBG, een uitvoeringsorgaan van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, beoordeelt de aanvraag. Als er informatie ontbreekt of er vragen zijn over de aanmelding, krijgt de club een verzoek om aanvullende informatie. Het CBIG heeft acht weken de tijd om de aanvraag te beoordelen. Bij goedkeuring ontvangt de vereniging een e-mail met de vervolgstappen.
  3. De vereniging zet voor jou een VOG klaar met het juiste screeningsprofiel, zodat alleen de risico’s gecheckt worden, die voor de functie van belang zijn.
  4. Daarna log je in met Digi-D, rond je de aanvraag af en geef akkoord.
  5. Je ontvangt de VOG en overhandigt deze aan de vereniging. De vereniging checkt of de VOG echt is en registreert, dat jij als vrijwilliger een VOG hebt.
Scroll naar boven