U-Track regels krachthonk Maarschalkerweerd

 • Toegang alleen tijdens officiële trainingstijden.
 • Alleen voor serieuze trainingen.
 • Houd het netjes en ordelijk. Spikes zijn hier niet toegestaan. Direct na gebruik alles weer opruimen.
 • In principe is de ruimte alleen te gebruiken onder begeleiding van een trainer. Dit is minimaal een niveau 3
  trainer (hoofdtrainer), maar kan na overleg met een hoofdtrainer ook een assistent-trainer zijn. De
  hoofdtrainer moet wel op de locatie aanwezig zijn.
 • Junioren A en ouder mogen na instructie van en in overleg met hun hoofdtrainer zelfstandig in de ruimte
  trainen en dan alleen voor algemene oefeningen en/of gebruik maken van fitnessapparaten, dus geen kracht. De
  hoofdtrainer blijft toezicht houden.
 • Vanaf de B-junioren kan je beginnen en dan hoofdzakelijk met techniektraining. Vanaf junioren A kan er
  dan zwaarder getraind worden.
 • Gebruik van de krachtapparatuur (bankdrukken, leg press, losse stangen met gewichten) alleen onder
  begeleiding van en in aanwezigheid van een trainer van minimaal niveau 3.
 • Gebruik van materiaal (matjes, gewichten, stangen, etc.) buiten het krachthonk (op de baan) is alleen
  toegestaan onder begeleiding van een hoofdtrainer.
 • De massageruimte is geen onderdeel van de trainingsruimte en mag niet gebruikt worden.
 • Geef gebreken door aan de verantwoordelijke voor de accommodaties (zie website www.u-track.nl)
Scroll naar boven