Samen zijn we U-Track!

Vele vrijwilligers waaronder de leden van het bestuur runnen U-Track. Organisch is de vereniging geworden wat het nu is. Diverse trainingsgroepen gericht op diverse atletiek onderdelen, beoefenaars op zowel recreatief, prestatie als topsportniveau. Het bestuur staat regelmatig voor keuzes waar niet altijd een kader voor is waar vanuit we beslissingen kunnen nemen. Dit voor zowel onderwerpen meer gericht op de toekomst als besluiten over het nu.

Bevindingen tot nu toe.  

 • Behoefte bij U-Track wordt met name getypeerd door: contact met anderen (32%), daarnaast recreatief in beweging blijven (24%), sportief ontwikkelen (19%), onder begeleiding sporten (18%) en een kleiner deel heeft een topsport behoefte (6%). 
 • Behoefte is er met name om op eigen niveau te sporten met begeleiding maar vooral met gezelligheid.  
 • Sportieve ontwikkeling is voor de meesten belangrijk. Een deel van de leden wordt gestimuleerd en geïnspireerd door prestaties.   
 • Binding van de leden is er met name binnen de groep, de behoefte van een deel van de leden is aan ook binding met andere groepen. 
 • Er is vooral hoger waardering van: gezamenlijk trainingsaanbod, wel binnen eigen trainingsgroep en onder voorwaarde van kleinschaligheid. 
 • Behoefte bij de technische onderdelen is meer samenwerking met andere verenigingen om trainingsaanbod te verstreken.  
 • Aan social media is niet een heel brede behoefte, maar weer wel aan social media binnen de eigen trainingsgroep.  
 • De behoefte aan ondersteuning/voorlichting op het gebied van mentale voorbereiding en voeding is groter dan hetgeen nu geboden wordt.  
 • Er wordt positief gedacht over verdere samenwerking met Utrechtse verenigingen. Nadrukkelijke voorwaarde is het behoud van de identiteit van de individuele trainingsgroepen en een goede communicatie. 
 • Over de accommodaties is meestal tevredenheid, met uitzondering van het krachthonk.  
 • Met betrekking tot vrijwilligerswerk is er een aardige bereidheid dat meer te doen, maar dan wel heel concreet en niet structureel voor één taak/activiteit.  

Samenvattend: in het algemeen zijn leden, vrijwilligers en ouders positief en hecht men aan de saamhorigheid binnen de eigen groep. Er zijn aandachtspunten opgehaald.  

Hoe verder

Het vervolg is dat het bestuur de komende periode het concept beleid verder zal uitwerken op basis van alle input. Met de verschillende U-Track commissies zullen we het concept beleid versterken.  

Wat betreft een verdere samenwerking met Utrechtse verenigingen, waar al 10 jaar onder de noemer van HUP over gesproken wordt, is met het bestuur van Phoenix besproken de komende maanden te verkennen waar we met behoud van de identiteit van de individuele verenigingen en behoud van de diverse trainingsgroepen samen meer kunnen dan alleen. We hopen te komen tot het benoemen wat samenwerking wel/niet inhoudt. Tijdens de Buitengewone Ledenvergadering (BLV) die jaarlijks gehouden wordt voor o.a. het vaststellen van de contributie zullen we het beleid voorleggen aan de leden voor [akkoord/advies]. Noteer de datum van 13 november alvast in je agenda! 

Enorm bedankt voor ieders betrokkenheid en blijf op de hoogte via de nieuwsbrieven. We staan open voor jullie input en willen graag het gesprek aangaan. Aarzel dan ook niet om één van de bestuursleden of Karola, de Verenigingsmanager, aan te spreken. Ook kun je contact opnemen met Ellen Hulsman– algemeen lid van het bestuur. Zij is bereikbaar via e-mail ellen@U-track.nl of telefonische na 18.30 uur via 06-57744286.  

Samen zijn we U-Track! 

Scroll naar boven