Voor alle leden: Uitnodiging ALV

Het bestuur nodigt je hierbij uit om op woensdag 11 mei deel te nemen aan de Algemene Leden Vergadering 2022. Deze is in de U-Steck op de Atletiekbaan Maarschalkerweerd.
De vergadering start om 20:00 uur en duurt tot 21:30 uur.

Agenda:
• (Financieel) jaarverslag 2021 – verslag kascommissie – decharge bestuur
• Vaststellen notulen ALV en BLV 2021
• Verenigingszaken: Website, U-Steck (klussen), Duurzaam energiegebruik, glasvezel
• Wat verder op de agenda komt
• Rondvraag.

Graag vooraf aanmelden door een mailtje met deelnemer(s) te sturen naar: secretaris@U-Track.nl

Enkele dagen voor de vergadering worden de agenda en de jaarverslagen 2021 gemaild (aan iedereen), uitgezonderd het financieel jaarverslag, dat wordt ter vergadering toegelicht.

Scroll naar boven