Veranderingen in bestuur en TC

Voor zover jullie er nog niet van op de hoogte waren; Wilbert Kuijstermans heeft eind december laten weten dat hij per onmiddellijke ingang terug zou treden als voorzitter van de TC en als lid van het bestuur. Het bestuur heeft gezocht naar een goede oplossing voor deze vacature.
 
Deze is als volgt gevonden:
  • de jeugdcommissie is uitgebreid met Jos Warmerdam en Juul Acton (naast bestuurslid Bob Roell, Helma Goedings en verenigingsmanager Margo de Vries en Sebastiaan Durand op afroep) en gaat voortaan verder als jeugdcommissie mèt TC verantwoordelijkheden voor jeugdtrainingen en trainers. Bob fungeert als liaison tussen bestuur en jeugd-TC.
  • Voor de groep baanatleten is het reeds bestaande trainersoverleg voortaan ook verantwoordelijk voor TC aangelegenheden betreffende de seniorenbaangroepen. Leontien Ridder, lid van de bestaande TC, is bereid gevonden op te treden als aanspreekpunt voor het bestuur. Leontien heeft aangegeven niet toe te willen treden tot het bestuur. Nico Landman was ook lid van de TC, hij zet zijn werkzaamheden ook voort via het bestaande trainersoverleg.
  • De bestaande TC is per 1 februari 2011 opgeheven.
  • Het bestuur bestaat uit de volgende personen: Peter van Leeuwen (voorzitter), Christian Loeffen (penningmeester), Rita Verduin (secretaris en aanspreekpunt voor senioren TC/Leontien Ridder) en Bob Roell (jeugd-TC)

We hebben afgesproken de nieuwe structuur na een half jaar te evalueren. We wensen iedereen in de nieuw constellatie veel succes toe.

Geschreven door Rita Verduin

Scroll naar boven