HLG sportontbijt 16-09-2023

Het was zaterdag weer een mooie sportochtend.
Ik dacht bij deze foto: zijn jullie hier hemelbestormers of samenzweerders?

Nee dus want hier zie ik een afwijzend gebaar.

Om half elf staan de ontbijttroepen al opgesteld. AANVALLEN!!!!

Dan neemt voorzitter Willem het woord. Tijd voor uitreikingen! Piet toont zich verbaasd dat hij alsnog geëerd wordt voor veertig – ja 40 !!! – Jaar trouwe dienst met vele functies tijdens zijn lidmaatschap van HERMES en later U-TRACK. Zijn ervaring als mediator kwamen uitstekend van pas tijdens het fusieproces. En nu penningmeester. Dat hij pas vandaag deze oorkonde krijgt uitgereikt is puur eigen schuld. Want steeds als het op de agenda stond, raakte hij geblesseerd al lopend of fietsend. Gelukkig is er nu de worteltjesvrije route!
Ook hulde voor Jan Zellenrath. Vanmorgen was het de eerste keer dat hij niet zijn handjes ging gebruiken bij het opzetten en afbouwen van de feesttent. Gelukkig kwamen zijn verbale aanwijzingen zeer van pas. Op zijn bekende bescheiden wijze neemt hij de waardering in ontvangst.

Tot slot de groepsfoto. Want de overige te huldigen leden waren
afwezig: Johan de Groot ook 40 jaar lid. En Michiel Akkermans
krijgt de jaarprijs voor meest actieve onzichtbare werker op de
achtergrond bij diverse onderdelen. Zijn inspanningen voor
handiger bewegwijzering bij onze loopjes bij voorbeeld.
Johan en Michiel: de oorkondes houden jullie tegoed!

Scroll naar boven